Trappstädning Landskrona

Välj tjänsten trappstädning Landskrona om du behöver någon som tar hand om din förenings trappuppgångar. Det är viktigt att ha en ren trappuppgång både för att öka trivseln för de boende och för att ge ett fräscht intryck för besökare. Det är också viktigt ur säkerhetssynpunkt då det minskar risken för halkolyckor.

Vad ingår i tjänsten Trappstädning Landskrona?

Vi anpassar oss efter dina behov men nedan följer ett exempel på vad vi brukar genomföra:

Allmänt:

  • Sopning och våttorkning av trappa och entré.
  • Rengöring av entrémattor.
  • Avtorkning av entrédörrar.
  • Avtorkning av trappräcke.
  • Avtorkning av lampknappar.

Hiss:

  • Våttorkning av golv.
  • Avtorkning av hissdörr.
  • Putsning av spegel.
  • Rengöring av hissknappar.